Day

მაისი 21, 2017

საუკეთესო ადგილი საქმიანი შეხვედრებისა და ტრეინინგებისათვის

საუკეთესო ადგილი საქმიანი შეხვედრებისა და ტრეინინგებისათვის, აირჩიეთ თანამედროვე სისტემით აღჭურვილი, საკონფერენციო დარბაზი ქ. წყალტუბოში სასტუმრო “Ptometheuse”- ში. ჩვენი პროფესიონალი გუნდი უზრუნველყოფს ტრეინიგების, კონფერენციების ორგანიზებას და...
Continue Reading