News In Hotel

21 მაი

საუკეთესო ადგილი საქმიანი შეხვედრებისა და ტრეინინგებისათვის

საუკეთესო ადგილი საქმიანი შეხვედრებისა და ტრეინინგებისათვის, აირჩიეთ თანამედროვე სისტემით აღჭურვილი, საკონფერენციო დარბაზი ქ. წყალტუბოში სასტუმრო “Ptometheuse”- ში.
ჩვენი პროფესიონალი გუნდი უზრუნველყოფს ტრეინიგების, კონფერენციების ორგანიზებას და კომფორტულ წარმართვას.